hovedmeny
 fremside 
 artikler 
 pekere 
 avstemninger 

  seksjoner
 dagens vits 
 elektronikk 
 disney 
 et lite eventyr 

  akuratt nå
 1 aktiv bruker 
 5. Juli 2020 
 16:23:29 

 

elektronikk eksamen - 12.96 - eksamen

Oppgave 1:

Du vil først prøve å reparere styreenheten for modelljernbanen (se vedlegg 1).

a) Hvordan kan du finne ut om motoren for toget er beregnet for like- eller vekselstrøm.

b) Beskriv punktvis hvor du ønsker å måle når du skal feilsøke, hvilke
instrument(er) du vil bruke og hva du forventer å måle.

c) Under målingene viser det seg blandt annet at likeretterbroen er defekt. I delelageret finner du ingen likeretterbroer, men følgende dioder:

4 stk BZX9V1
5 stk BY100
20 stk BA 100

Figur 1 viser hvordan diodene ser ut.

Kan du bruke noen av disse til reparasjonen av styreenheten? Begrunn svaret.

Tegn i så fall et skjema hvor du viser hvordan diodene du velger ut skal koples inn i kretsen.

d) Hvordan vil du gå fram på verkstedet for å se om styreenheten virker som den skal etter reparasjonen? 

 

Oppgave 2:

Du vil nå lage en styring som skal betjene sporskifterne. Som driftspenning for styringen skal du bruke en batterieliminator med utgang 12 VDC, som vennen din allerede har. I skinnegangen ved punktet A er bygd inn en signalgiver, som gir en sluttefunksjon hver gang lokomotivet passerer (se vedlegg 2).

Hver sporskifter har en relespole som aktiverer skinnevekslingen. Hver gang spolene får en spenningspuls på 12 VDC veksler de, og skinnene blir stående i samme stilling inntil neste signalpuls kommer.

a) Du ønsker å bygge denne styringen for vennen din. Har du lov til dette i henhold til forskriftene?
 


b) Hvilke komponenter/deler trenger du for å lage en styring som virker slik at hver 6. (sjette) gang et tog passerer punkt A ledes det inn på stasjonsområdet?

c) Tegn et skjema som viser den elektriske styringen i spørsmål b).

d) Under byggingen av denne kretsen er du uheldig og brekker et bein på IC-en, og du må ta en ekstra fra lageret. Mener du at kameraten din, firmaet du arbeider i eller du personlig skal betale den ekstra IC-en? Begrunn svaret.

 

Oppgave 3:

Batteri-eliminatoren skal også bruke som spenningskilde for styringen av modellysalegget. Lysanlegget i modellen skal slå seg på når lyset i rommet blir mørkere.

a) Tegn et skjema som viser hvordan du vil kople opp en krets som slår på lysanlegget i modellen når lyset i rommet når et bestemt nivå.

b) Beskriv virkemåten til de komponentene du har benyttet til lysstyringen i spørsmål a), og forklar virkemåten til koplingen.

c) På elektronikkverkstedet du arbeider får man ofte inn gammelt elektronisk utstyr som det ikke lønner seg å reparere. Dette blir kastet i en container på utsiden av bygningen og blir tømt på fyllingen en gang i måneden.

Beskriv kort hvilke konsekvenser dette vil kunne få. Du kan f.eks legge vekt på forhold som blant annet:

  • hensyn til miljø
  • hensyn til ressurser
  • hensyn til sikkerhet

 

1296v1.jpg (102825 byte)
vedlegg 1

1296v2.jpg (99234 byte)
vedlegg 2

 
  linker
 ntavados.net 
 goof 
 kathrine og lise 

  
Carlsberg
Hansa
Lysholmer
Ringnes
Tuborg
Tou
Guiness
Budweiser
Husets
Holsten

 flere polls

copyright 2010 sobihob.no