hovedmeny
 fremside 
 artikler 
 pekere 
 avstemninger 

  seksjoner
 dagens vits 
 elektronikk 
 disney 
 et lite eventyr 

  akuratt nå
 1 aktiv bruker 
 5. Juli 2020 
 15:23:13 

 

elektronikk eksamen - 12.97 - eksamen

Eksamenstid: 4 timer
 
Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler, f.eks:

Forskrift om utførelse og kontroll av elektrisk utstyr som tilbys eller omsettes til bruk i lavspenningsanlegg.
Forskrift om virkeområde samt utfyllende regler og overgangsbestemmelser vedrørende dokumentasjon og registrering av elektrisk utstyr.
Forskrift om internkontroll med veiledning.
Tabeller og formelsamlinger.
Databøker for halvlederkomponenter, TTL- og CMOS-kretser (evt. leverandørkataloger).
Håndbøker.
Engelsk-norsk ordbok.
Lommeregner.
Egne notater fra forberedelsestiden.

Unntak: Det er ikke tillatt å ha med egne notater, referater, arbeidsbøker o.l. som er brukt gjennom skoleåret eller lærebøker.
 

Andre opplysninger: Du skal besvare alle oppgavene.

Oppgavesettet har 5 sider medregnet forsiden og i tillegg 3 vedlegg.
 

Vedlegg: 1. Skjema over kabelbøker.
2. Skjema over kodelås.
3. Deleliste og beskrivelse av kodelås.
 

Oppgave 1:

I forbindelse med jobben du har, vil formannen på verkstedet at du skal teste om kabelsøkeren virker som den skal. Vedlegg 1 viser komponentliste og skjema overkabelsøkeren.

Før du går i gang med dette, vil han også at du skal tegne et nytt skjema for kabelsøkeren. det gamle skjemaet inneholder en del feil i forhold til europeisk standard (IEC-standard).

a) Tegn om skjemaet i figuren på vedlegg 1 slik at det blir i samsvar med gjeldende europeisk standard (IEC-standard).

b) Når du ser inn i kabelsøkeren, ser det ut som om motstanden R10 har vært varm. Hvilken oppgave har R10?

c) Forklar hvordan kretsen i dette skjemaet fungerer.

Når du tester kabelsøkeren, finner du ut at D1 lyser hele tiden, uavhengig av om det er metall i nærheten av metallsøkespolen L1 eller ikke.

d) Hva kan årsakene til dette være? Begrunn svaret.

Formannen vil at du skal prøve å reparere kabelsøkeren. Du har bare et digitalt multimeter til rådighet.

e) hvordan vil du gå fram for å lete etter feilen med det digitale multimeteret?

Du finner feilen og reparerer kabelsøkeren. Når du tester den på nytt, fungerer den som den skal. Nå lyser D1 bare når det er metall/kabel i nærheten av metallsøkespolen L1.

Det kan imidlertid være vanskelig å se at D1 lyser når kabelsøkeren brukes i solskinn. Formannen lurer på om det er mulig å få apparatet til å gi et annet signal enn bare lys fra D1 når det er metall/kabel i nærheten av spolen.

f) Tegn et skjema som viser hvordan dette kan gjøres.

g) Kabelsøkeren var svært nedstøvet og skitten. For å gjøre den rein, brukte du noe bensin og filler du fant i et skap. Hva vil du gjøre med fillene etter at du er ferdig med dem?


Oppgave 2:

For å hindre flere tyverier fra elevskapene på skolen, ønsker dere å bygge en kodelås som styrer en elektrisk lås (sluttstykke, se figur 1) på døra inn til rommet der skapene står.

Den elektriske dørlåsen (sluttstykket) er merket 5-8 VAC.

Figur 1. Elektrisk sluttstykke

Vedleggene 2 og 3 viser koplingsskjema og deleliste over den digitale kretsen som skal styre den elektriske dørlåsen.

Dere vil teste denne kretsen før dere monterer den i et kabinett sammen med bryterpanelet. Se figur 2.

Figur 2. Bryterpanel med trykknappene

Det viser seg at det ikke kommer noe signal på utgangen av kretsen, selv om den riktige koden blir tastet inn. Du får i oppgave å forsøke å finne årsaken til dette.


a) Hva slags instrumenter vil du bruke, og hvordan vil du gå fram under feilsøkingen?

b) Hvilke type logisk krets er brukt i kodelåsen? Sett opp sannhetstabell for porten merket A.

c) Forklar kort hvordan port A virker i denne koplingen.

Det er ønskelig med en "sabotasjesikring" som gjør at den elektriske låsen (sluttstykket) ikke aktiveres dersom noen åpner boksen der den digitale styrekretsen (kodelåsen) er montert.

d) Tegn en skisse eller et skjema som viser hvordan dette kan gjøres.

Dere må konstruere et trinn (grensesnitt/interface) mellom den digitale kretsen og den elektriske dørlåsen.

e) Forklar hvorfor.

f) Tegn et skjema som viser hvordan dette kan løses, og skriv en kort forklaring til skjemaet.

Dere trenger også en strømforsyning til den digitale styrekretsen og den elektriske låsen (sluttstykket).

g) Tegn et skjema over en strømforsyning med transformator og nødvendige komponenter som kan brukes til dette.

Klassen bestemmer seg for å bygge kabinett med kodelås og strømforsyning.

h) Sett opp en liten plan som viser hvordan dere gjennom et prosjektarbeid kan gjøre de forskjellige arbeidsoppgavene som skal til for å lage dette utstyret.


Vedlegg 1:

1297v1fig1.jpg (92980 byte)
Figur 1. Skjema over kabelsøker
Klikk på bildet for å gjøre det større
(Beklager dårlig kvalitet. Dette er scanning fra kopi av kopi av... osv.)

Når det kommer metall i nærheten av spolen L1, øker strømmen gjennom transistoren T1.

 

Komponentliste:

R1: 1kW C1: 220nF P1: 470kW trimmepot.
R2: 1kW C2: 220nF P2: 10kW trimmepot.
R3: 10kW C3: 220nF L1: metallsøkespole
R4: 10kW C4: 15nF T1: BC 547
R5: 47kW C5: 100µF/25V IC1: 741 operasjonsforsterker
R6: 47kW C6: 100µF/25V D1: LED - Lysdiode
R7: 4,7MW D2: LED - Lysdiode
R8: 4,7MW
R9: 470W
R10: 1,5kW


Vedlegg 2:

1297v2.jpg (129750 byte)
Klikk på bildet for å gjøre det større

Vedlegg 3:

Deleliste kodelås:

IC-kretser: 2 stk 74LS08
Transistorer: 2 stk BC108
BFY52
Dioder: 1N4001
1N4148
LED: Standard 6mm lysdioder
Motstander: 330W, 820W, 1.8kW, 4.7kW, 5.6kW, 100kW
Kondensator: 100µF, elektrolytt
Bryterpanel med 10 stk. enpolte mikrobrytere med sluttekontakt.

Utgangspunkt for virkemåte:

1. TR1 leder ikke, fordi basis er spenningsløs - Kollektor ligger høy
2. Første siffer i kode (2) - Port 1 får et høyt signal på inngang 2
3. Hvis det blir trykt et galt siffer - TR1 får basispenning og begynner å lede

 
  linker
 ntavados.net 
 goof 
 kathrine og lise 

  
Carlsberg
Hansa
Lysholmer
Ringnes
Tuborg
Tou
Guiness
Budweiser
Husets
Holsten

 flere polls

copyright 2010 sobihob.no