hovedmeny
 fremside 
 artikler 
 pekere 
 avstemninger 

  seksjoner
 dagens vits 
 elektronikk 
 disney 
 et lite eventyr 

  akuratt nå
 1 aktiv bruker 
 5. Juli 2020 
 14:37:43 

 

elektronikk eksamen - 06.00 - forberedelse

Forberedelsestid 1 dag
 
Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt.
 
Andre sider: Forberedelsesdelen har 3 tekstsider medregnet forsiden.
 
Antall vedlegg: 1. Utdrag fra servicemanual for stereoforsterker Stereosound S 30 (3 sider)
2. Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter (5 sider)

Notatene fra forberedelsestiden skal ikke vurderes, men kan brukes under eksamen.

Når du besvarer denne eksamensoppgaven, må du ta hensyn til at sensorene kommer til å legge vekt på at du:

  • kan beskrive sentrale deler av arbeidsoppdragene
  • kan begrunne løsningene ved bruk av aktuell teori
  • kan bruke dokumentasjon og hjelpemidler
  • kan vurdere kvaliteten på løsningene du har valgt
  • tar hensyn til konsekvenser av farlige valg i forhold til miljø, sikkerhet, samarbeid, økonomi osv.

Selv om det ikke er uttrykkelig nevnt i oppgaven, må du likevel ta med i besvarelsen din:

  • beregninger, hvis dette er nødvendig for å løse oppgaven
  • skisser, for å vise sensor hva du mener
  • tegninger eller endring av dokumentasjon der dette inngår som en naturlig del av løsningen

Den endelige vurderingen av besvarelsen skal være en helhetlig vurdering av den samlede presentasjonen din. Der er ikke meningen at de forskjellige deloppgavene skal vektes og/eller legges sammen til en felles karakter.


Tema for forberedelsesdelen

Du har fått jobb som ekstrahjelp ved Lesdal bibliotek. En dag spør sjefsbibliotekar Bogstad deg om du kan hjelpe henne med tre forsterkere, siden du snart er ferdig med grunnkurs elektrofag. Forsterkerne brukes på et rom hvor folk kan høre lydbøker (bøker lest inn på kassett).

Det dreier seg om tre forsterkere av fabrikat Stereosound S 30 med forskjellige feil. Bogstad har servicemanual for forsterkerne. Vedlegg 1 er utdrag fra denne manualen.

På kvelden jobber det bare en bibliotekar. Den som jobber, har ansvar for at alle vinduer og dører er lukket og låst når biblioteket stender. Derfor må vedkommende gå fra rom til rom og sjekke hvert enkelt vindu og hver enkelt dør. Det er tungvint, og Bogstad lurer på om du har noen ideer til hvordan dette kan sjekkes på en enklere måte. Du sier til Bogstad at det enkleste vil være å løse dette ved hjelp av digitale kretser.

0600v1s1.jpg (523507 byte)
vedlegg 1
side 1
0600v1s2.jpg (232164 byte)
vedlegg 1
side 2
0600v1s3.jpg (141858 byte)
vedlegg 1
side 3
vedlegg 2
side 1-5
 
 
  linker
 ntavados.net 
 goof 
 kathrine og lise 

  
Carlsberg
Hansa
Lysholmer
Ringnes
Tuborg
Tou
Guiness
Budweiser
Husets
Holsten

 flere polls

copyright 2010 sobihob.no