hovedmeny
 fremside 
 artikler 
 pekere 
 avstemninger 

  seksjoner
 dagens vits 
 elektronikk 
 disney 
 et lite eventyr 

  akuratt nå
 1 aktiv bruker 
 5. Juli 2020 
 16:18:59 

 

elektronikk eksamen - 06.00 - eksamen

Eksamenstid: 4 timer
 
Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler, f.eks:

Forskrift om utførelse og kontroll av elektrisk utstyr som tilbys eller omsettes til bruk i lavspenningsanlegg.
Forskrift om virkeområde samt utfyllende regler og overgangsbestemmelser vedrørende dokumentasjon og registrering av elektrisk utstyr.
Forskrift om internkontroll med veiledning.
Tabeller og formelsamlinger.
Databøker for halvlederkomponenter, TTL- og CMOS-kretser (evt. leverandørkataloger).
Håndbøker.
Engelsk-norsk ordbok.
Lommeregner.
Egne notater fra forberedelsestiden.

Unntak: Det er ikke tillatt å ha med egne notater, referater, arbeidsbøker o.l. som er brukt gjennom skoleåret eller lærebøker.
 

Antall sider: Oppgavesettet har 4 tekstsider medregnet forsiden
 
Antall vedlegg: 1. Utdrag fra servicemanual for stereoforsterker Stereosound S 30 (3 sider, fra forberedelsesdelen)
2. Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter (5 sider, fra forberedelsesdelen)
 

Les dette først:

Når du løser oppgaven nedenfor er det viktig at du hele tiden tar utgangspunkt i skjema og vedlegg. Du må begrunne alle svarene dine og forklare hvorfor du velger å løse deloppgavene slik du gjør.


Oppgave:

Den ene forsterkeren gir ikke noe signal ut, og D6 lyser ikke. du har mistanke om at feilen kan være i kraftforsyningen eller i spenningsstabiliseringen.

a) Hvordan går du frem for å kontrollere om transformatoren er i orden?


Du finner ut at transformatoren er feilfri, men at sikring F1 er brent av.

b) Hva kan dette skyldes?


Du utbedrer feilen som fikk sikringen til å brenne av og setter inn ny sikring.
Forsterkeren er nå i orden.

Den andre forsterkeren forvrenger lyden. Når du måler i spenningsstabiliseringen, ser du at spenningen ut bare er 15 V, ikke 18,3 V.

c) Hva kan være årsakene til dette?


Når du har utbedret denne feilen og skal sette forsterkeren sammen igjen, ser du at transistor T1 sitter nokså løst festet til kjøleplaten. Gjengene i det ene skruefestet er "utslitt".

d) Hva kan dette føre til?

e) Hva vil du gjøre med dette?


Den tredje forsterkeren er så ødelagt at det ikke er lønnsomt å reparere den.

f) Hva vil du gjøre med denne forsterkeren?

Bogstad vil gjerne ha en kontrolltavle med lysdioder ved utgangen. Hver diode representerer et vindu eller en dør i biblioteket. En slukket diode varsler om åpent vindu/åpen dør. Den av bibliotekarene som har kveldsvakt, skal kunne sjekke om noen har glemt å lukke vinduer7dører ved å se på denne tavla før de låser hoveddøra og går hjem for kvelden. Biblioteket har 4 vinduer, en bakdør og en hoveddør.

g) Lag et forslag til digital kretsløsning.


Du foreslår at kontrolltavla bygges ut slik at den virker som en innbruddsalarm når biblioteket er stengt. Hvis dører eller vinduer blir åpnet, skal et signalhorn gi lydsignal. Alarmen skal kunne slås av eller på med en nøkkelbryter utenfor inngangsdøra til biblioteket. Når alarmen er utløst, skal signalhornet gi lydsignal helt til alarmen blir nullstilt med en nøkkelbryter på kontrolltavla. Bogstad syns det er en god ide.

h) Lag et forslag til løsning med innbruddsalarm i forbindelse med kontrolltavla.

i) Lag en bestillingsliste på nødvendige deler til hele anlegget med kontrolltavle og alarm.

 

0600v1s1.jpg (523507 byte)
vedlegg 1
side 1
0600v1s2.jpg (232164 byte)
vedlegg 1
side 2
0600v1s3.jpg (141858 byte)
vedlegg 1
side 3
vedlegg 2
side 1-5
 
 
  linker
 ntavados.net 
 goof 
 kathrine og lise 

  
Carlsberg
Hansa
Lysholmer
Ringnes
Tuborg
Tou
Guiness
Budweiser
Husets
Holsten

 flere polls

copyright 2010 sobihob.no