hovedmeny
 fremside 
 artikler 
 pekere 
 avstemninger 

  seksjoner
 dagens vits 
 elektronikk 
 disney 
 et lite eventyr 

  akuratt nå
 1 aktiv bruker 
 5. Juli 2020 
 16:52:27 

 

elektronikk eksamen - 06.01 - forberedelse

Forberedelsestid 1 dag
 
Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt.
 
Andre sider: Forberedelsesdelen har 3 tekstsider medregnet forsiden.
 
Antall vedlegg: 1. Alarmpanelet på vaktrommet
2. Koplingsskjemaet for alarmanlegget
3. Koplingsskjemaet for kraftforsyningen
4. Planskisse over Avdeling A

Notatene fra forberedelsestiden skal ikke vurderes, men kan brukes under eksamen.

Når du besvarer denne eksamensoppgaven, må du ta hensyn til at sensorene kommer til å legge vekt på at du:

  • kan beskrive sentrale deler av arbeidsoppdragene
  • kan begrunne løsningene ved bruk av aktuell teori
  • kan bruke dokumentasjon og hjelpemidler
  • kan vurdere kvaliteten på løsningene du har valgt
  • tar hensyn til konsekvenser av farlige valg i forhold til miljø, sikkerhet, samarbeid, økonomi osv.

Selv om det ikke er uttrykkelig nevnt i oppgaven, må du likevel ta med i besvarelsen din:

  • beregninger, hvis dette er nødvendig for å løse oppgaven
  • skisser, for å vise sensor hva du mener
  • tegninger eller endring av dokumentasjon der dette inngår som en naturlig del av løsningen

Den endelige vurderingen av besvarelsen skal være en helhetlig vurdering av den samlede presentasjonen din. Der er ikke meningen at de forskjellige deloppgavene skal vektes og/eller legges sammen til en felles karakter.


Situasjonsbeskrivelse:

Du er utplassert i AlSec Security. Firmaet blir tilkalt til sykehjemmet Kveldsol, avdeling A, for å gjøre noe arbeid på sykesignalanlegget.

Sykesignalanlegget er laget slik at beboerne ved å trykke på en trykkbryter skal kunne tilkalle en pleier til rommene sine. Anlegget varsler vaktrommet. Alle pasientrommene på avdelingen er knyttet til sykesignalanlegget.

  • Anlegget virker ikke.
  • Sykehjemmet ønsker å utvide anlegget.

Beskrivelse av anlegget:

Ved hjelp av en av alarmbryterne S1, S2 eller S3 på et av rommene tennes lysdioden D1 på rommet, lysdioden D2 i korridoren over døra til rommet og lysdioden D3 på alarmpanelet på vaktrommet. Summeren på vaktrommet aktiveres.

Når en trykker "lydalarm reset" S6 på alarmpanelet, slutter L1 å summe, men lysdiodene D1, D2 og D3 fortsetter å lyse.

Lysdiodene D1, D2 og D3 slåes av med S4 på pasientrommene.

Når personalet kommer inn på rommet, resetter de alarmen med S4. S4 aktiverer samtidig lysdiodene for "personale til stede": D4 i korridoren utenfor rommet og D5 på alarmpanelet på vaktrommet.

Lysdiodene for "personale til stede" D4 og D5 slukkes med S5.

Anlegget får spenning fra en 12 V kraftforsyning. Ved strømbrudd koples et nødbatteri inn.


Vedlegg 1 - Alarmpanelet i vaktrommet:

Røde lysdioder: D3 for hvert rom
Gule lysdioder: D5 for hvert rom


Vedlegg 2 - Koplingsskjemaet for alarmanlegget:

Enhetene i alle rom er like. I skjemaet er bare enheten for rom 1 og enheten for vaktrommet tegnet.


Vedlegg 3 - Koplingsskjemaet for kraftforsyningen:

Ingen annen info


Vedlegg 4 - Planskisse over avdeling A:

Ingen annen info

 

 

0601v1.jpg (146466 byte)
vedlegg 1
0601v2.jpg (119945 byte)
vedlegg 2
0601v3.jpg (45493 byte)
vedlegg 3
0601v4.jpg (141382 byte)
vedlegg 4
 
  linker
 ntavados.net 
 goof 
 kathrine og lise 

  
Carlsberg
Hansa
Lysholmer
Ringnes
Tuborg
Tou
Guiness
Budweiser
Husets
Holsten

 flere polls

copyright 2010 sobihob.no